Privacybeleid

PRIVACYBELEID

1. INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

LOGISCH EL CAPOTE, SL is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER en deelt u mee dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGD).


Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Om een ​​zakelijke relatie met de gebruiker te onderhouden. De geplande operaties om de behandeling uit te voeren zijn:

  • Remissie van commerciële reclamecommunicatie per e-mail, fax, SMS, MMS, sociale netwerken of andere elektronische of fysieke middelen, nu of in de toekomst, die het mogelijk maken om commerciële communicatie uit te voeren. Deze mededelingen zullen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE en zullen betrekking hebben op zijn producten en diensten, of die van zijn medewerkers of leveranciers, waarmee hij een promotieovereenkomst heeft gesloten. In dit geval zullen derden nooit toegang hebben tot persoonsgegevens.
  • Marktonderzoek en statistische analyses uitvoeren.
  • Verwerk bestellingen, verzoeken, reageer op vragen of elk type verzoek dat door de GEBRUIKER wordt gedaan via een van de contactformulieren die beschikbaar zijn op de website van de VERANTWOORDELIJKE.
  • Verstuur de online nieuwsbrief, over nieuws, aanbiedingen en acties in onze activiteit.


Om welke reden kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Omdat de behandeling op de volgende manier wordt gelegitimeerd door artikel 6 van de AVG:

  • Met toestemming van de GEBRUIKER: verzending van commerciële communicatie en de nieuwsbrief.
  • Vanwege het gerechtvaardigd belang van de VERANTWOORDELIJKE: het uitvoeren van marktstudies, statistische analyses, enz. en verwerken van bestellingen, verzoeken, enz. op verzoek van de GEBRUIKER.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het einde van de behandeling te behouden of er zijn wettelijke voorschriften die hun voogdij dicteren en wanneer dit niet langer nodig is, worden ze verwijderd met passende veiligheidsmaatregelen om de anonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan.

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Er is geen mededeling van persoonlijke gegevens aan derden voorzien, behalve, indien dit nodig is voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de behandeling, aan onze leveranciers van diensten met betrekking tot communicatie, waarmee de CONTROLLER de vertrouwelijkheid en de behandelingsmanager heeft ondertekend die vereist is door de huidige privacyreglement.

Wat zijn uw rechten?

De rechten die de GEBRUIKER ondersteunen zijn:

  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, en op beperking of verzet tegen de behandeling ervan.
  • Recht om een ​​claim in te dienen bij de controleautoriteit (www.aepd.es) als u van mening bent dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:
LOGISCH EL CAPOTE, SL. C/ Claudio Coello, 46 ​​- 28001 Madrid (Madrid). E-mail: administracion@poloselcapote.com2. VERPLICHT OF OPTIONEEL KARAKTER VAN DE INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE USER

De GEBRUIKERS, door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden, gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat hun gegevens nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen, door de provider, waarbij het opnemen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De GEBRUIKER garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de VERANTWOORDELIJKE zijn verstrekt waar zijn en is verantwoordelijk voor het communiceren van eventuele wijzigingen daarin.
De CONTROLEER informeert dat alle gegevens die via de website worden gevraagd, verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn voor het leveren van een optimale dienstverlening aan de GEBRUIKER. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, is het niet gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig zullen worden aangepast aan uw behoeften.

 

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de CONTROLLER alle bepalingen van de AVG en LOPDGDD-voorschriften naleeft voor de behandeling van de persoonsgegevens van zijn verantwoordelijkheid, en duidelijk met de principes beschreven in het artikel 5 van de AVG, waarvoor ze worden behandeld op een wettige, loyale en transparante manier in relatie tot de belanghebbende en adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden behandeld.

De CONTROLEUR garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen toe te passen die zijn vastgesteld door de AVG en de LOPDGDD om de rechten en vrijheden van GEBRUIKERS te beschermen en heeft de juiste informatie meegedeeld zodat ze deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacygaranties kunt u contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE via LOGICALLY EL CAPOTE, SL. C/ Claudio Coello, 46 ​​- 28001 Madrid (Madrid). E-mail: administracion@poloselcapote.com