VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK

---------

Kortingscodes

U kunt slechts één kortingscode per aankoop gebruiken, al onze kortingscodes zijn voor eenmalig gebruik en kunnen niet bij andere kortingen bij dezelfde aankoop worden verzameld.

BELANGRIJK: KORTINGSCODES ZIJN ALLEEN GELDIG VOOR PRODUCTEN ZONDER KORTING en er kan slechts één code per aankoop worden gebruikt

-----------

CLUBKAAP

DE WINST VAN CAPOTES IS BOVEN DE BELASTBARE BASIS VAN DE AANKOOP

De winst van capotes is exclusief voor online aankopen. Capotes worden niet verdiend met fysieke winkelaankopen.

 

----------

Intellectuele en industriële eigendom


Polos el Capote is de eigenaar van alle auteursrechten, intellectuele en industriële eigendommen en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud van de website www.poloselcapote.com.
De reproductie, publicatie en / of niet strikt privégebruik van de inhoud van het portaal is niet toegestaan ​​zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Polos el Capote.


Privacy Policy
In toepassing van de organieke wet 15/1999 van 13 december, bescherming van persoonlijke gegevens (LOPD), deelt Polos el Capote mee dat de persoonlijke gegevens verzameld via de formulieren op de website www.Polos el Capote .com zijn opgenomen in de klantspecifieke geautomatiseerde bestanden van het bedrijf.
Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens heeft tot doel de zakelijke relatie en taakuitvoering informatie, management, facturering, verzending en andere activiteiten een eigen bedrijf te behouden.


De klant geeft zijn toestemming voor deze behandeling door deze algemene verkoopvoorwaarden te accepteren bij de registratie en bij het bevestigen van zijn aankoop.


De klant geeft toestemming voor de communicatie / toewijzing van zijn gegevens ten gunste van derden, zodat de verzending van commerciële communicatie aan hem kan worden gericht. Deze toestemming is herroepelijk.
Evenzo geeft de klant toestemming voor de communicatie van zijn gegevens ten gunste van die entiteiten die nodig zijn om aan de service te voldoen.
Polos el Capote neemt de nodige maatregelen om de veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet op de bescherming van persoonsgegevens, evenals Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december.


De gebruiker kan op elk moment de rechten van toegang, verzet, rectificatie en annulering uitoefenen die worden erkend in de LOPD, via de klantenservicekanalen van Polos el Capote en op de manieren die door de wet zijn vastgelegd.


Verzenden van commerciële communicatie
In toepassing van wet 34/2002 van 11 juli, Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI) en van de andere geldende regelgeving, verzendt Polos el Capote geen reclame of promotionele communicatie, via e-mail of andere middelen gelijkwaardige elektronische communicatie, waarvoor niet eerder uitdrukkelijk toestemming is verleend door de ontvangers.


In het geval van gebruikers die als klant op het portaal zijn geregistreerd, is Polos el Capote gemachtigd om commerciële communicatie over de producten en nieuws van het portaal te sturen, om hen op de hoogte te houden.


Klanten kunnen op elk gewenst moment vragen dat er geen commerciële informatie meer naar hen wordt verzonden, via de portal of via de door het bedrijf geleverde klantenservicekanalen, nadat ze hun identiteit hebben bewezen.
Polos el Capote verbindt zich ertoe om geen klantgegevens door te geven aan andere bedrijven, behalve voor strikte naleving van de gevraagde diensten.


Zie het hoofdstuk Verkoopvoorwaarden voor informatie over de algemene verkoopvoorwaarden.


Remote sales- Elektronische handel


In toepassing van Wet 47/2002 van 19 december betreffende de detailhandel, voldoet Polos el Capote aan alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van de consument in termen van overeenkomsten op afstand, die de andere, het herroepingsrecht, het verbod op ongevraagde zendingen, betaling per kaart, de informatieplicht of het recht op oplossing bij gebreke van dit recht.
Polos el Capote verbindt zich ertoe om te allen tijde de huidige regelgeving na te leven.


Disclaimer
Op deze Algemene Voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. In geval van een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en om conflicten op te lossen, stellen de partijen, naar eigen keuze, en af ​​te zien van enig ander rechtsgebied, de rechter van uw woonplaats.

Er zijn klachtenformulieren in ons etablissement aan de Calle Claudio Coello 46 Madrid en in onze kantoren Europa III-gebouw San Rafael Street 1 Portal 3 2E 28108 Alcobendas Madrid

Onze kledingstukken hebben een garantie van 6 maanden die wordt gedekt door de verkoper

Je bent met succes geabboneerd!
Deze e-mail is geregistreerd